Overlay
Sluiten
menu

Fotolijm Lero tube 100ml

Prijs: 4,67 excl. btw.

U bestelt

Fotolijm Lero tube 100ml
Fotolijm Lero tube 100ml
Prijs: 4,67 excl. btw.
voor 16:00 uur besteld, 2 werkdagen levertijd
Voorraad Fabrikant: 159
Verwacht vanaf 24-06-2024
  • Kleine aantallen mogelijk
  • Gratis verzending vanaf € 50 (NL)
  • Zakelijk en persoonlijk
  • Ruime fysieke winkel

Hulp nodig?

Wij helpen u graag persoonlijk verder.
Neem contact op of bel 0252 - 34 34 59

Product omschrijving

* Voor schoon, snel en rimpelloos plakken van foto’s en papier.
*Zuurvrij, trekvrij, watervast en krimpvrij.
*Breng een laagje Lero lijm aan op beide op elkaar te plakken vlakken.
*Even laten drogen en dan de vlakken op elkaar drukken.
*Overtollige lijm kan zonder vlekken worden weggewreven.
*Eenmaal geplakte foto’s kunnen gemakkelijk weer verwijderd worden.
*Tast inkjet-afdrukken niet aan.
*Veiligheidsinformatie: na het inademen frisse lucht toedienen.
*Bij klachten arts ontbieden.
*Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
*Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
*Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
*Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
*Gevarenaanduiding; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
*H315 Veroorzaakt huidirritatie.
*H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
*H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
*Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
*P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
*P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
*P261 Inademing van damp vermijden.
*P264 Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
*P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
*P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Specificaties

Artikelnummer 176746
Collectie Speciaal lijmen
EAN 8712575713613

 

Misschien ook interessant...

Accessoires

www.timmersverpakkingen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.timmersverpakkingen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren